Missie & Visie

Onze missie

We zien het als onze taak om begeleiding te bieden aan inwoners van Gooi en Vechtstreek en Wijdemeren met psychische, sociale en/of cognitieve kwetsbaarheid.


  • Onze missie is om mensen te helpen hun problematische thuissituatie op te lossen zodat ze thuis veiligheid en rust ervaren.
  • Wij vinden dat iedereen een nieuwe kans verdient in het leven en de ondersteuning moet krijgen die nodig is als dat leven even of voor langere tijd te zwaar is.
  • Wij vinden dat de thuissituatie de plek is die als eerste op orde moet zijn om problemen het hoofd te kunnen bieden.
  • Wij willen een aanbieder zijn die bekend staat om zijn deskundigheid , professionaliteit en zijn respect voor de individuele eigenschappen en omstandigheden van elke cliënt.
  • De zorg die wij leveren voegt zich naar het leven van de cliënt en niet andersom. Afstemming met de cliënt en samenwerking met het netwerk rondom de cliënt staat hierbij centraal.

& Visie

We gaan uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt , rekening houdend met zijn of haar beperking. De zorgvraag van de cliënt is ons uitgangspunt. Iedere stap die gezet wordt telt, ook als die stap in de ogen van anderen slechts klein is.


We gaan uit van de krachten en mogelijkheden van de cliënt , rekening houdend met zijn of haar beperking. De zorgvraag van de cliënt is ons uitgangspunt. Iedere stap die gezet wordt telt, ook als die stap in de ogen van anderen slechts klein is.


We zijn beschikbaar, oplossingsgericht en vasthoudend. We weten waar onze kracht ligt en wanneer we de deskundigheid van anderen nodig hebben. We willen een betrouwbare samenwerkingspartner zijn. We vinden het belangrijk om flexibel te zijn en durven buiten de gebaande paden te gaan. We verschuilen ons niet achter regels; we nemen onze verantwoordelijkheid, laten zien wat we doen en verantwoorden onze keuzes.


Wij zijn er echter van overtuigd dat door het bieden van passende zorg van hoge kwaliteit, de cliënt zich beter gaat voelen, lichamelijke en geestelijke ongemakken afnemen, waardoor de cliënt langer thuis in zijn eigen omgeving kan blijven wonen.

Thuishulp Woudenberg B.V.
Floris Vosstraat 34
1222 HE Hilversum

Telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 8:30 - 17:00 uur
035 - 77 238 78

www.thuishulpwoudenberg.nl
info@thuishulpwoudenberg.nl